Sport gaat niet vanzelf.
Politiek, kom in beweging!

Sport is belangrijk voor een sterk en vitaal Nederland. Het maakt ons gezond en gelukkig. Sport brengt ontmoeting en verbinding tot stand. De mogelijkheid om te sporten en bewegen is een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar moet zijn.

Tegelijkertijd zien we dat Nederland verandert. Dat sporten niet meer altijd voor iedereen vanzelfsprekend is. Inwoners van Nederland sporten en bewegen steeds minder Het effect van Corona dreunt door. Maar de druk op de sport neemt toe.

Dat moet veranderen. Het is hoog tijd dat de politiek in beweging komt.

Sport gaat niet vanzelf

Samen vertegenwoordigen wij 10 miljoen Nederlandse sporters. Namens hen doen wij een dringend beroep op de politici in Den Haag: benut de kracht van sport breed. In het onderwijs, de gezondheidszorg, de ruimtelijke ordening, het jeugdbeleid…  Investeer in het komende regeerakkoord in sport, zodat we samen het positieve effect van sport en bewegen op onze samenleving kunnen behouden en versterken. Dat betaalt zichzelf dubbel en dwars terug!

De campagne “Sport gaat niet vanzelf” is een initiatief van NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, KNVB, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En komt tot stand met medewerking van kennispartners Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen. Iedere partij heeft binnen deze campagne haar eigen oproep. Klik op het logo om deze te bekijken. 

Met medewerking van onze kennispartners